İnsani Bilimler Fakültesi Akademik Kadro

Mehmet SERENDr.Öğr. Üyesi
Hüseyin BalProf.Dr.Öğr.Üyesi
Mehmet SERENDr.Öğr. Üyesi
Hüseyin BalProf.Dr.Öğr.Üyesi