Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan’ın Mesajı

Üniversitemiz   2017-2018 yılında başlayan ilk eğitim – öğretim sürecini,  kaliteli bir eğitim verme heyecanıyla   hazırlıklarını tamamlamış  bulunmaktadır.  Sanat ve Tasarım Fakültesi,  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile  İnsani Bilimler Fakültesi gibi üç önemli fakülte arasında yer alan  Sanat ve Tasarım Fakültesinin,  yapacağı  sanatsal faaliyetler ve bilimsel  çalışmalar, Üniversitemizin dışarıya yansıttığı  vizyonunu ve imajını güçlendirecek  nitelikte olacak, bu yüzden amacımız da,  disiplinler arası bir yapı eşliğinde geleceğin sanatçılarını, tasarımcılarını  ve sanat yönetmenlerini yetiştirmek olacaktır.

Fakültemiz  ilk etapta ; İletişim Tasarımı,  Radyo-Televizyon - Sinema Bölümü  ve  Gastronomi - Mutfak Sanatları Bölümlerinden oluşurken,  1 yıl sonra faaliyete geçecek olan  Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümlerinin ilavesi ile daha da zenginleşmiş olacaktır.  Hedefimiz  Anadolu kültürünü özümsemiş,  aynı zamanda Batı kültürünü de dikkate alarak,  bilgiyi, bilimsel araştırmayı destekleyen,   sanat ve kültür tarihimizi tüm disiplinleriyle  sentezleyebilen   donanımlı,  çağdaş gelişmeleri  takip eden  sanat ve tasarımcılar yetiştirmektir. 

Eğitim ve öğretim programımız ile,  projelerimizde  özellikle Üniversitemizin  bulunduğu konum  ve yerleşim alanı  göz önünde bulundurulursa,  ülke tanıtımına ve bulunduğu  toplumun kalkınmasına hizmet etmesine yardımcı  olacak,  sanat ve tasarım alanlarında ulusal ve uluslararası çalışmalarıyla,  
alanlarında yetenekli, yaratıcı, üretken, öğrencilerin yetiştirilmesi temel alınmıştır.