Rektör

Prof. Dr. Hayati AKTAŞRektör
Prof. Dr. Hayati AKTAŞRektör

1959 yılında Sakarya’da dünyaya geldi. 1982’de Atatürk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans derecesini 1990'da Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında, doktorasını ise 1994'de aynı üniversitede tamamladı. Bu süreçte İngilizce okutmanı olarak, Selçuk Üniversitesi’nde birçok fakülte ve meslek yüksekokulunda İngilizce derslerine girdi. 1997 – 2004 yıllarında Kafkasya ve Orta Asya Ülkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 2002’de Doçentlik unvanını aldı. 2000 - 2004 yıllarında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı olarak görev yaptı. 2013 yılından bu yana Eko - Avrasya’da Akademik Kurul Başkanlığı yapmaktadır. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT – OSCE) adına Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Gürcistan’da çeşitli dönemlerde yapılan Parlamento ve Devlet Başkanlığı seçimlerinde seçim görevlisi olarak görevlendirildi. 2007’de Profesörlük unvanını aldı. 2004 - 2009 yıllarında Türk Tarih Kurumu Pontus Araştırma Masası’nda Program Başkanlığı yaptığı sürede, İngiltere’de UK National Archives ve Amerika Birleşik Devletleri’nde US Archives NARA (National Archives and Record Administration of United States of America) ve İsviçre’ de League of Nations Archive (Milletler Cemiyeti Arşivi)’nde 2 yıl süre ile araştırma yaptı. 2012 - 2013 yıllarında Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı olarak görev aldı. 2009 - 2016 arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı olarak görev aldı. 2016’da Antalya Kültür ve Eğitim Vakfı (AKEV) Üniversitesi Rektörü olarak atandığı görevine devam etmektedir. Sosyal, beşeri ve idari bilimler temel alanı olmakla birlikte, Siyasi tarih, Avrupa Birliği - Türkiye ilişkileri, Uluslararası Siyaset, Avrupa ve Bölge Çalışmaları ve Siyasi Düşünce Tarihi alanlarında da yayınlanmış birçok bilimsel çalışması Ulusal ve Uluslararası bilimsel dergilerde ve kongre tebliğ kitaplarında basılmış çok sayıda eseri bulunmaktadır. Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda konferans vermiş, sempozyum ve kongrelere katılmıştır. Prof. Dr. Hayati Aktaş ileri düzeyde İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.