Medya ve Kültürel Çalışmalar Dergisi

Antalya AKEV Üniversitesi

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Medya ve Kültürel Çalışmalar Dergisi

 

Makale Çağrısı

Medya ve Kültürel Çalışmalar Dergisi, Nisan 2019 tarihli ilk sayısı için makale kabul etmektedir. Makalelerinizi 15 Ocak 2019 tarihine kadar medyavekulturelcalismalar@akev.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.

 

Amaç ve Kapsam

Medya ve Kültürel Çalışmalar Dergisi, Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan, ulusal, hakemli ve açık erişimli bir elektronik dergidir. Amacı; medya, iletişim ve kültürel çalışmalar alanlarında akademik çalışmaları desteklemek ve yeni perspektiflere yer vermektir.

Medya ve Kültürel Çalışmalar Dergisi; medya, kitle iletişimi, çağdaş kültür ve popüler kültür ile ilgili analizler üzerine odaklanır. Ayrıca söz konusu alanların; sosyal ilişkiler, bireylerin deneyimleri ve anlam dünyaları üzerindeki dönüştürücü etkilerine yönelik çalışmalar da derginin kapsamı içerisinde yer alır.

 

Yazım Kuralları

Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Türkçe gönderilen makalelerde İngilizce özet, İngilizce gönderilen makalelerde ise Türkçe özet yer almalıdır. Özetler, 150 ile 300 kelime aralığında olmalıdır. Makaleye en az üç, en fazla beş anahtar kelime, her iki dilde de eklenmelidir.

Dergiye gönderilecek makaleler; Times New Roman 12 punto ve 1,5 satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır. Ana başlıklar 14 punto ve bold, alt başlıklar ise 12 punto ve bold olmalıdır. Sayfa kenarlarına (sağ, sol, alt, üst) 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Makaleler, kaynakça ve özet dahil 4000 ile 8000 kelime arasında olmalıdır. Kaynak gösterme için APA 6’nın son sürümü kullanılmalıdır.

 

Editör Kurulu

 

Sahibi

Antalya Akev Üniversitesi adına Selahattin Çiçek

 

Editör

Dr. Öğr. Üy. Bahar Muratoğlu Pehlivan

 

Editör Yardımcıları

Öğr. Gör. Tuğçe Tunca, Araş. Gör. Mehmet Aytekin, Araş. Gör. Gülce Dölkeleş

 

Yayın Kurulu

Doç. Dr. Gönül Demez – Akdeniz Üniversitesi

Doç. Dr. Uğur Günay Yavuz – Akdeniz Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Gül Esra Atalay – Üsküdar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Aysun  Aydın – Düzce Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Cihan Ertan Düzce Üniversitesi

 

Bilim Danışma Kurulu

Prof. Dr. Nazife Güngör – Üsküdar Üniversitesi

Prof. Dr. Süleyman İrvan – Üsküdar Üniversitesi

Prof. Dr. Arzu Kihtir – İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Ümit Atabek – Yaşar Üniversitesi

Prof. Dr. Gülseren Şendur Atabek – Yaşar Üniversitesi

Prof. Dr. Eda Erdoğan – Yalova Üniversitesi

Prof. Dr. Can Bilgili – Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Prof. Dr. Selda Bulut – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Füsun Alver – Türk-Alman Üniversitesi

Prof. Dr. Emel Karagöz – Kocaeli Üniversitesi

Prof. Dr. Emel Şerife Akca – Kocaeli Üniversitesi

Prof. Dr. Füsun Topsümer – Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Emine Uçar İlbuğa – Akdeniz Üniversitesi

Doç. Dr. Huriye Toker – Yaşar Üniversitesi

Doç. Dr. Onur Dursun – Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Gül Yaşartürk – Akdeniz Üniversitesi

Doç. Dr. Nesrin Akbulut – Galatasaray Üniversitesi

Doç. Dr. Aykut Barış Çerezcioğlu – Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Ürün Yıldıran Önk – Yaşar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Özge Uğurlu Akbaş – Üsküdar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Aslı Arslan Kulcan – Antalya Akev Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Yusuf Budak – Kocaeli Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Aylin Aktaş Alan – Antalya Akev Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Kerim Karagöz – Kocaeli Üniversistesi

Dr. Öğr. Üy. Mehmet Şeren – Antalya Akev Üniversitesi