Öğrenci Konseyi

Öğrenci Konseyi Başkanı
Osman Evgin (İletişim Tasarım)

Öğrenci Konseyi Genel Sekreteri
Sevcan Akcan (Bankacılık ve Sigortacılık)

Öğrenci Konseyi Saymanı
Enes Taşar (İnşaat Teknolojisi)

Öğrenci Konseyi Eğitim Sorumlusu
Saliha Ersan (Sosyal Hizmetler)

Öğrenci Konseyi Sağlık, Spor ve Kültür Sorumlusu
Yasin Acun (Radyo, Televizyon ve Sinema)

Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu
Onur Yoğurtçuoğlu - Başkan (Adalet)
Yusuf Taşdeniz - Üye (Gastronomi ve Mutfak Sanatları)
Yusuf Gökalp - Üye (Sosyoloji)

Sanat ve Tasarım Fakülte Temsilcisi
Osman Evgin (İletişim Tasarımı)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Temsilcisi
Vural Gökhan (İşletme)

İnsani Bilimler Fakülte Temsilcisi
Yusuf Gökalp(Sosyoloji)

Meslek Yüksek Okulu Temsilcisi
Sevcan Akcan (Bankacılık ve Sigorta)