title_img

2021-2022 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yatay Geçiş Takvimi ve Koşulları Duyurusu

2021-2022 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yatay GeçişTakvimi ve KoşullarıBaşvuru Tarihi: 24 Ocak-3 Şubat 2022
Değerlendirme Tarihi: 4-6 Şubat 2022
Sonuçların İlanı: 7 Şubat 2022(Sonuçlar Web Sitemizden duyurulacaktır.)
Kesin Kayıt Tarihi: 9-10 Şubat 2022
Yedek Kayıt Tarihi: 11 Şubat 2022


Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde 1) ile Yatay Geçiş
KOŞULLAR için tıklayınız


KONTENJANLAR için tıklayınız


 


Genel Not Ortalaması ile Kurumlar Arası Yatay Geçiş


KOŞULLAR için tıklayınız


KONTENJANLAR için tıklayınız


 


Kurum İçi Yatay Geçiş (Merkezi Yerleştirme Puanı ve GANO ile)
KOŞULLAR için tıklayınız


KONTENJANLAR için tıklayınız

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİ için tıklayınız.


 Yatay Geçiş Başvurusu için Gerekli Evraklar
Başvuru için gerekli evrakların e-posta yolu ile ogrenciisleri@akev.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Başvurusu kabul edilen adayların yukarıda bahsedilen evrakların imzalı ve onaylı asılları ile birlikte kesin kayıt için ilan edilen süre içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bizzat başvuru yapmaları gerekmektedir.


1. Başvuru Formu için tıklayınız.
2. Öğrenci Belgesi(Yeni tarihli)
3. Transkript
4. ÖSYS sonuç belgesi (öğrencinin kayıt yaptırdığı yıla ait Puan Sonuç ve Yerleştirme
Belgesi)
5. Disiplin durumunu belirten belge
6. Ders içerikleri
7. Kayıtlı olunan üniversiteden alınan yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair
belge (Kayıt aşamasında istenecektir.)
8. Yurtdışından yapılacak başvurular için ayrıca, öğrenim görülen yükseköğretim
kurumunun Yükseköğretim Kurulunca tanındığına ilişkin denklik belgesi.
9. İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı
sonu itibariyle başarı sıralamasında ilk %10’a girdiklerini gösterir resmi belge,SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ (Ön Lisans) bölümüne yatay geçiş hakkı
kazanan öğrencilerimizin kayıt için ek olarak; Sağlık durumunun uçuşa elverişli
olduğuna dair rapor (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık
kurumlarından alınacak. Bu kurumların listesine aşağıdaki web adresinden
ulaşabilirsiniz.)http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/pdf/saglik_birimi/yetkili_saglik_kuruluslari.pdf?sdasdasYAT KAPTANLIĞI (Ön Lisans) bölümüne yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerimizin kayıt için ek olarak; sağlık durumunun denizciliğe elverişli olduğunu göstermek için, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden ‘Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi’ ibaresini taşıyan sağlık raporunu belgelemeleri gerekmektedir. (Gemiadamı Sağlık İşlemleri ile ilgili ayrıntılara aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz.)
https://www.hssgm.gov.tr/GemiadamiSaglikIslemleri
Yaşadığınız şehirde bulunan Gemiadamlarının Genel ve Periyodik Sağlık İşlemini
Yapmaya Yetkili Özel ve Resmi Sağlık Kuruluşları bilgilerine aşağıdaki web
adresinden ulaşabilirsiniz.
https://www.hssgm.gov.tr/GenelvePeriyodikHastaneler
Kesin kaydını yaptıran öğrencilerin sundukları belge ve bilgilerin doğru olmadığı
anlaşılırsa, hangi yarıyılda olursa olsun tespit edildiği andan itibaren Yükseköğretim Kurumu ile ilişkileri kesilir. Söz konusu öğrenciler Yükseköğretim Kurumlarından
ayrılmışlarsa kendilerine verilen tüm belgeler (diploma dahil) iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır.


Yatay Geçiş Bursu


Yatay geçiş başvurusunda bulunan adaylar, kabul edildikleri takdirde varsa
kayıtlı oldukları üniversitelerinden almakta oldukları mevcut tüm burs ve
indirimlerden feragat etmiş sayılırlar.
Üniversitemize yatay geçiş yapan öğrencilerden Devlet üniversitesinden yatay geçiş yapan öğrencilere %50 oranında burs desteği sağlanmaktadır.
Vakıf Üniversitelerinden gelen öğrencilerimiz ise Psikoloji, İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yazılım Mühendisliği, Eczane Hizmetleri ve Optisyenlik Bölümlerimize %50 burslu olarak, diğer bölümlerimize ise yerleştikleri yıl almış oldukları ÖSYM bursu oranına ek olarak %50 oranında indirim ile üniversitemize yatay geçiş yapabileceklerdir.