Sağlık Kültür ve Spor Daire Bşk

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI


Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın amacı;
Öğrencilerimizin ders dışı zamanlarının değerlendirmesi, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkân sağlanması, gerek sağlık gerekse sosyal durumlarının iyileştirilmesi, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkân verecek hizmetlerin sunulması, ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirilmesi, birlikte düzenli ve disiplinli bir çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıklarının kazandırılması amacıyla beden ve ruh sağlıklarını korumak, topluma yararlı bireyler hâline getirmek için çağdaş yöntemlerle yeterli ve kaliteli düzeyde, beslenme, barınma,sağlık, kültür, spor, psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunmak, sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet vermektedir.


 


 


Burcu YILDIRIM PARLAK, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkan Vekili
E- posta: burcu.parlak@belek.edu.tr 
Dahili: 1050
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Görev Tanımı için Tıklayınız