İntihal Programları

Turnitin :

Doktora ve üstü derecesindeki akademisyenlerin, öğrenci ödevleri ve projelerindeki intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacı ile kullanılan web tabanlı sistemdir.

Sisteme yüklenen ödev, proje vb çalışmalar çok geniş bir veri havuzdaki kaynaklarla otomatik olarak karşılaştırılır ve alıntılar, benzerlikler, usulsüz kaynak kullanımları tespit edilerek bir benzerlik raporu oluşturulur.

Programı kullanmak isteyen akademisyenlere kütüphane yetkilisi tarafından şifre verilmektedir. Şifre almak isteyenlerin burcu.duygun@akev.edu.tr adresine isim, soy isim ve e-mail adreslerini bildirmeleri rica olunur.

 

Akademisyenler için kullanım kılavuzu:

Turnitin Öğretmen Kılavuzu için tıklayınız (Türkçe)

Turnitin Instructor Guide için tıklayınız/ Click here for Turnitin Instructor Guide (İngilizce/ English)

 

Öğrenciler için kullanım kılavuzu:

Turnitin Öğrenci Kılavuzu için tıklayınız (Türkçe)

Turnitin Student Guide için tıklayınız/ Click here for Turnitin Student Guide (İngilizce/ English)

 

 

Ithenticate:

Akademik çalışmalardaki (öğrenci ödevleri ve tezler hariç : iThenticate lisans anlaşması gereği öğrenci ödevleri ve tezler için kullanılmamalıdır. Ödev ve tezler için lütfen Turnitin'i kullanınız) intihalleri tespit etmek amacıyla iThenticate programı, ULAKBİM tarafından yalnızca öğretim üyelerinin hizmetine sunulmuştur. IThenticate ile kontrol edilen yayınlar, sistemin veri havuzuna eklenmemektedir.

Programı kullanmak isteyen akademisyenlere kütüphane yetkilisi tarafından şifre verilmektedir. Şifre almak isteyenlerin burcu.duygun@akev.edu.tr adresine isim, soy isim ve e-mail adreslerini bildirmeleri rica olunur.

 

iThenticate İntihal Veri Tabanı

Kullanım kılavuzu

Benzerlik raporu kılavuzu