Psikoloji - Bölüm Hakkında

blog_img1

Bölüm Hakkında Genel Bilgiler

Antalya AKEV Üniversitesi Psikoloji Bölümü, üniversitemizin İnsani Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulmuş olup 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Bölümümüz 242 AKTS 151 kredilik ders programı ile sekiz yarıyıldan oluşmaktadır. Programdan mezun olmak için Senato tarafından kabul edilen 242 AKTS’ye  karşılık gelen lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,00/4,00 Genel Not Ortalaması ile başarılması gerekmektedir. 

Adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS (EA) veya DGS sınavlarında yeterli puan alarak tercihte bulunmaktadır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğrenimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler. Ayrıca Programa, Antalya AKEV Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönetmeliği çerçevesinde yatay geçiş yapılabilir (Ayrıntılı bilgi için: www.akev.edu.tr). İlgili yönetmelikler çerçevesinde öğrenciler bazı derslerden muaf olabilirler. Başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersin içeriğinin Antalya AKEV Üniversitesi’ndeki muadili dersin içeriğine uygun olması ve Fakülte tarafından onaylanması durumunda öğrenci ilgili dersten muaf tutulabilir.

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan mezunlar Psikoloji alanında lisans diplomasına sahip olup psikolog unvanı alırlar.

Psikologların çalışma alanları;

 • Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler, çocuk izlem merkezleri
 • Adalet Bakanlığı’na bağlı cezaevleri, adliyeler, denetimli serbestlik büroları 
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı birimler 
 • Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar
 • Araştırma ve geliştirme merkezleri
 • Çeşitli sanayi ve endüstri kuruluşları
 • Özel danışmanlık merkezleri
 • Çeşitli sivil toplum kuruluşları
 • Psikoteknik merkezleri

Lisans programından mezun olan öğrenciler dilerlerse Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES)’ndan geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü öğrenimlerine devam ederek alanlarında uzmanlaşabilirler.

Vizyonumuz

Antalya AKEV Üniversitesi Psikoloji Bölümü olarak, ilerleyen yıllarda modern psikoloji bilgisine sahip, etik değerleri olan, ruh sağlığı alanında nitelikli psikologlar yetiştirmiş olmayı ve akademisyenleri ve bölüm öğrencileri tarafından yapılan bilimsel araştırmalarla nitelikli psikoloji bölümleri arasında yer almayı hedeflenmekteyiz.

Misyonumuz

Antalya AKEV Üniversitesi Psikoloji bölümü olarak, psikoloji alanında bilimsel çalışmaları takip edip etik değerlere bağlı olan, alandaki güncel literatürü takip eden, yeterli teorik ve uygulamalı bilgiye sahip nitelikli psikologlar yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Farklılıklarımız

 • Multidisipliner Çalışma Kültürü

Antalya AKEV Üniversitesi’nde Psikoloji eğitimi alan psikologlar, psikolojinin farklı alanlarından alınacak olan dersler ile, mezun olduklarında multidisipliner çalışmalarda yer alma kültürünü edineceklerdir. Bu bağlamda; Sosyoloji, Felsefe, İşletme, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Dilbilim, Nöroloji, Psikiyatri, Örgüt çalışmaları, Kadın çalışmaları, Suç çalışmaları gibi alanlarında psikolog olarak çalışma becerisini edinirler. Bu alanlardan faydalanıp bu alanlara katkıda bulunmanın bilincinde olurlar.

 • Eklektik Bakış Açısı

Psikoloji biliminin bir bütün olduğunu, alt alanlarının birbirini besleyip desteklediğini bilen psikologlar yetiştirmeyi hedefleyen bölümümüzde, öğrenciler edindikleri bilgileri tamamlayıcı bir şekilde birleştirebilir, alanda çalışırken olayları tek bir yönden değil eklektik bakış açısıyla çok yönlü değerlendirebilirler.

 • Kuram ve Uygulamanın Birleşimi

Klinik görüşme ve terapi derslerinde yeterli kuramsal bilgileri öğrenirler. Öğrendikleri kuramsal bilgilerin uygulamalarını yaparak öğrendikleri bilgiyi pekiştirirler. 

 • Güncel Bilgiye Ulaşma

Üniversitemizde verilecek olan eğitim ile sürekli kendini yenileyebilen, alanda yapılan çalışmaları takip edebilen, bilimsel bilgileri eleştirel şekilde ele alıp güncel ve doğru bilgiye ulaşabilen psikologlar yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 

Program Bilgi Paketi

Psikoloji Bölümü, dört yıllık bir lisans programı olup öğrenim dili Türkçe’dir ve örgün öğretim yapılmaktadır. Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında kullanılacak olan ara sınav ve dönem sonu sınav notlarının ağırlıkları, derslerin özellikleri de dikkate alınarak ilgili kurullarca Rektörlüğe önerilir. Ayrıca dersin öğretim elemanı, dönem başında dersin içeriğini, başarı notunun hesaplanmasına esas olacak her türlü hususu, ilgili kaynakları ve öğrencilere ders saatleri dışında ayıracağı zamanı kapsayan duyuruyu yapar. Diğer detaylı bilgiler için Antalya AKEV Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne bakabilirsiniz (tıklayınız).

Psikoloji Bölümü’nün Program Çıktıları

 1. Psikoloji bilimine ilişkin temel kavramları, kavramlar arası ilişkileri, temel kuram ve kuramların oluşum yöntemlerini anlar ve açıklar.
 2. Davranış, duygu ve zihinsel süreçlerin altında yatan biyolojik faktörlere yönelik bilgi sahibi olur ve beyin-davranış ilişkisini kurabilir.
 3. Yaşam boyu gelişimi biyopsikososyal yaklaşım ile inceler.
 4. Bireyi çok yönlü bir şekilde ele alır, duygusal, zihinsel ve davranış süreçlerini ele alırken ve çok disiplinli düşünür.
 5. Grup süreçleri, tutumlar, iletişim gibi sosyal hayatta özellikle etkili alanlarda bilgi sahibi olur.
 6. Psikiyatrik rahatsızlıkların etiyolojisi, yaygınlığını, tanı kriterlerini ve uygulanan tedavi yöntemlerini bilir ve değerlendirmelerinde bu bilgilerden yararlanır.
 7. Teorik düzeyde psikoterapi kuramlarını bilir, temel düzeyde klinik görüşme becerisi edinir ve bunu uygulamada kullanabilir.
 8. Değerlendirme yaparken kullanacağı testleri doğru bir şekilde belirler, bu testlerin psikometrik özelliklerini bilir, testleri uygun şekilde uygulayıp raporlaştırır.
 9. Alanda kullanılan temel araştırma yöntemleri ve istatistiksel analizleri bilir; çalışma konusuna uygun olarak araştırma desenini oluşturur, istatistiksel analizleri uygular ve raporlaştırır.
 10. Olayları, kavramları ve araştırmalardan elde edilen bulguları eleştirel bakış açısıyla değerlendirebilir.
 11. Mesleki etik ilkeleri bilir ve bunlara uygun davranır.
 12. Grup çalışmalara katılır ve yeterli sorumluluk alır.
 13. Alana dair bilgisini sözlü ve yazılı olarak başarılı bir şekilde ifade eder.
 14. Alan bilgisini gündelik yaşamda kullanabilir.
 15. Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilir.

Lisansüstü Programlar

       Psikoloji Bölümü’nde henüz lisansüstü düzeyde eğitim verilmemektedir. İlerleyen süreçte hayata geçirilmesi hedeflenmekte olup bu yönde hazırlıklar yapılmaktadır.

Staj

      Mevcut programa göre mezuniyet için staj çalışması mecburiyeti bulunmamaktadır. İlerleyen süreçte Bölüm Kurulu ve Fakülte Kurulu kararı ile staj çalışması düzenlenmesi planlanmaktadır.

Erasmus/Exchange

      Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı öğrencilerimize Erasmus değişim programı hakkında bilgi sağlamaktadır.