Sosyoloji-Bölüm Hakkında

blog_img1

İnsani Bilimler Fakültesi bünyesinde yar alan  Sosyoloji Bölümü 2017-2018 yılında öğretime başladı. 2018-2019 yılında 1.sınıf ve 2.sınıf mevcutları ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürdü. 2019-2020 öğretim yılında yeni yeni gelen öğrencilerimizle birlikte büyüyerek ilerlemiş olacağız.  

Bölümüzde şu anda uygulanmakta olan ders programında  134’ü  zorunlu, 24’ü  seçmeli olmak üzere 158 yerel kredilik ders vardır. Bunun Avrupa  Kredi Transfer Sistemindeki karşılığı 240 AKTS’dir.   

Bu program başarı ile tamamlandığında “sosyolog” unvanı  ile  mezun olunabilmektedir. 

Dört yıllık programımızın içinde Felsefe (16 kredi), psikoloji (16)  ve mantık (8) kredilik derslerin alınmasıyla formasyon altyapısı tamamlanmış olmakta ve “Felsefe Grubu Öğretmeni” olabilme imkanı sağlanmaktadır.

Öğrencilerimizin  farklı  iş /meslek seçimlerine katkıda bulunmak üzere programa bazı dersler (sosyal hizmet çalışmaları, Engellilik Sosyolojisi, Turizm sosyolojisi,  Yaşlılık ve Toplum vb. ) konulmuştur.

 

NİÇİN  SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ  ?

* Toplumsal olguları, kurumları, sosyal-kültürel grupları, toplumsal değişmenin dinamiklerini, suçluluğu,  medyanın sosyal kodlarını, toplumsal hareketleri, sanat-edebiyat-sinema-sporun sosyal temellerini, kırsal- kentsel sorunları, Türkiye’nin sosyoloji geleneğini ve toplumsal yapısını vb. anlamak için;

*Araştırma  proje  tekniklerini kavrama,  projelerde aktif görev alma becerisini geliştirmek için;

* Felsefe-psikoloji-mantık derslerini alarak formasyon altyapısını tamamlamak için;

* Sosyolojik bakış açısını kazanarak toplumsal olgulara  bütünsellik içinde bakabilmek için;

*Sosyolog olarak sahaya çıkıp araştırma yapabilmek için;

*Lisans sonrası yüksek lisans ve doktora programlarına yönelmek için;

* Ortaöğretim kurumlarında ve  özel okullarda  “Felsefe Grubu öğretmeni “olabilmek için;

*Araştırma şirketlerinde, medya kuruluşlarında çalışabilmek için;

* Kamu kuruluşlarında hizmet verebilmek için;

(Adalet Bakanlığı’nın Denetimli Serbestlik  bürolarında ve Cezaevlerinde,   Aile ve Sosyal  Politikalar Bakanlığı’nın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında, YURTKUR’da, Gençlik Merkezlerinde,  GAP idaresinde vb.) ;

*Belediyelerde (Aile danışmanlığında, kültür-sosyal İşlerde, çocuk-genç-yaşlılara  yönelik hizmet birimlerinde)   

* Kalkınma Ajanslarında, Türkiye İstatistik Kurumunda  ve benzeri kurumlarda ;

Sosyolog veya  uzman  kadrolarında  çalışabilmek için Sosyoloji Bölümü tercih edilmelidir.

 

NİÇİN ANTALYA  AKEV  SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ  ?

*Antalya gibi doğanın, tarihin, kültürel zenginliğin  buluştuğu yerde olduğu için; 

*Deneyimli, alanında uzman  öğretim kadrosu olduğu için;

*Sınıflarımızda yüksek teknik donanım bulunduğu için;

*Sosyal-kültürel faaliyetleri yürütmek üzere öğrencilerimizin kurduğu kulüplerde etkin rol alabilmek için;

*Sosyoloji bölümünde öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve öğrenciler arasında samimi, verimli akademik ve insani ilişkiler inşa edildiği için;

*Çevresel koşullar, imkanlar öğrenciler için uygun olduğu için;

Antalya AKEV Sosyoloji bölümü tercih edilebilir.