Bankacılık ve Sigortacılık Programı Hakkında

 

Antalya Akev Üniversitesi Bankacılık, Finans ve Sigortacılık Meslek Yüksekokulumuzun Antalya gibi Türkiye’nin en önemli turizm şehirlerinden birinde yer alıyor olmasından dolayı hem yurt içinden hem de yurt dışından öğrenci çekeceği düşünülmektedir.

 
 
 
 

Bölüm Hakkında

Bankacılık ve Sigortacılık Programının amacı ve avantajları;

- İş hayatı ve günümüzün değişen koşullarına hızla ve kolaylıkla uyum sağlayabilen,

- Bankacılık, sigortacılık, finansal danışmanlık, finansal aracılık, yatırım proje yönetimi ve finans yöneticiliği gibi uzmanlık alanlarında hem teorik hem de uygulama bazında gerekli bilgi altyapısı ile donatılmış,

- Almış olduğu eğitimle, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmak için gerekli lisans ve sertifikaları alma konusunda önemli avantajlara sahip,

- Kamusal ve akademik hakları fakülte mezunları ile eşdeğer hale getirilmiş,

- Günümüz gereksinimleri çerçevesinde, ilgili özel ve kamusal kurumlara bilgi ve deneyimleri ile danışmanlık yapabilecek,

- Bankacılık ve sigortacılık alanındaki gelişmelerin özellikle uluslararası kaynaklı olması nedeniyle, gelişmeleri takip edebilecek ve uluslararası düzeyde iş ilişkileri kurup sürdürebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip,

- Finansal piyasalar, finansal teknikler, türev ürünler, bankacılık işlem ve ürünleri, finansal risk yönetimi, işletme finansmanı gibi finansın çeşitli alanlarında inovasyon yeteneği olan,

- Olayları içsel ve dışsal olarak bütüncül bir bakış açısıyla görüp değerlendirebilen,

- Analitik, farklı, özgün ve esnek düşünüp, sorunlara çözüm üretebilen,

- Yüksek etik değerlere ve sosyal sorumluluğa sahip, çevreye duyarlı, takım çalışmasına uygun ve iletişim becerisi üst düzeyde olan,

- Uygulama deneyimi kazanmış, nitelikli kişiler yetiştirmektir.