Grafik Tasarımı Programı Hakkında

blog_img1

ADAY ÖĞRENCİ

Program Hakkında

Grafik Tasarım Programı, iki yıllık öğrenim süresi boyunca öğrencilerine öncelikle tasarım fikrinin önemini hem kuramsal hem de uygulamalı olarak kendilerine bir yol çizmektedir. Alanındaki her gelişmeyi derslere aktaran, akademik içerikle birlikte günceldeki grafik tasarım programlarının yetkin kullanımını harmanlayarak uzmanlık kazandıran bir programdır.

Amacımız; Grafik Tasarım Programı olarak içinde bulunduğumuz bilişim çağında iş dünyasının ve sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu görsel düzenlemeleri yapabilecek teorik ve pratik bilgileri özümsemiş nitelikli elemanlar yetiştirmektir. Öğrenciler grafik tasarım alanı ile ilgili logo, kurumsal kimlik tasarımı, ambalaj tasarımı, web tasarımı, katalog, dergi, gazete, broşür, kitap, basın ilanı, afiş, hareketli grafik tasarım gibi konularda eğitim öğretim görmektedirler. Aynı zamanda, sektör ihtiyacını karşılayabilen, sanat ve tasarım bağlamının farkında olan, Macintosh ve PC bilgisayar kullanımında yeterlilik kazanmış grafik tasarımcılar yetiştirmek amacındadır.

 

Hedeflerimiz

 • Grafik tasarımın hem kuramsal hem de uygulama aşamalarını iyi özümsemiş öğrenciler yetiştirmek.
 • Yaşam boyu öğrenme kavramının bilinciyle alanı ile ilgili her türlü gelişmeyi takip etme bilincini öğrencilerine edindirmek.
 • Sanat ve tasarımın birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğunu ve araştırmacı bir kişiliğin kariyer basamaklarında önemli bir yer tuttuğunun kavranmasını sağlamak.
 • Bilgisayar teknolojilerindeki ve grafik tasarım araçlarındaki ilerlemelerin tasarım fikirlerinden daha önemli bir noktada olmadığını, özgünlüğün kazanılabilmesi için günceldeki ve geçmişteki kültürel gelişmelerden haberdar olmanın, sanatın her dalındaki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğinin önemini öğrencilerine kavratmak.
 • Çevreye duyarlı ve sürdürülebilirlik kavramları ile ilgili bilgi sahibi sorumlu grafik tasarımcılar yetiştirmek.

Öğrencilerimizin Akademik Kazanımları

Grafik tasarım programı, ilk yıl Temel Tasarım dersinde; sanat ve tasarımın birliğini ve estetik kavramı ile tasarım kriterlerini özümserken, Grafik Tasarım Tarihi dersinde tarihsel süreçte grafik tasarımın gelişimin kavrayarak kuramsal bir temeli edinir. Tipografi dersinde yazının ve harf anatomilerinin terminolojik dilini, harf sınıflandırmaları ve kullanım alanları hakkında temel bilgileri kazanır. Temel Bilgi Teknolojileri derslerinde ise güncel grafik tasarım programları olan Adobe Photoshop ve Adobe Illustrator programında temel düzey ve sonrasında uzmanlaşarak tasarım çalışmalarının araçlarını öğrenmiş olur. Görsel İletişime Giriş dersleri ile de uluslararası görsel iletişim kültürü ile grafik tasarım uygulamaları ile pekiştirilir. İkinci yıl ise Ambalaj Tasarımı dersi ile ambalaj sektörünün gerektirdiği temel bilgiler, teknik detaylar uygulamalı olarak aktarılır, İllüstrasyon dersi ile dijital boyama ve resimleme tekniklerinin gösterimleri yapılarak bir grafik ürün haline getirilirken, Yayın Grafiği, Çevre Grafiği gibi derslerde grafik tasarımın uzmanlık alanları ile ilgili uygulamalar yapılır. Kurumsal kimlik derslerinde ise logo tasarımı ile başlayarak bir kuruma ait kimlik tasarımını oluşturan standartlar aktarılarak tasarım bütünlüğünün öneminin altı çizilir. Web tasarımı ile güncel web tasarım programlarının gösterimlerinin yanı sıra günceldeki web araçları ve temel bilgiler öğrencilere aktarılır. Grafik tasarım dersleri ile de hem güncel grafik programları konusunda gösterimler yapılır hem de projeler geliştirilerek Portfolyo Tasarımı dersine yönelik bir içerik oluşturulmuş olur. Video Yapım Teknikleri dersinde ise video yapımında kullanılan güncel grafik programlarının yanı sıra sesi ve tipografiyi etkin şekilde kullanmanın yöntemleri gösterilmektedir.

Grafik Tasarım Programı, her türlü görsel tasarım sorununu çözebilecek, çağın gerektirdiği gelişmiş donanımı yetkin şekilde kullanabilen, yaratıcı tasarımcılar yetiştirmektedir. Program; bünyesindeki yazılım ve donanım açısından gelişmiş bir bilgisayar mac laboratuvarı ile öğrencilerin tüm çalışmalarını hayata geçirmelerine olanak vermektedir. İletişim araçlarının gelişmesi, ülkeleri ve kültürleri birbirlerine daha çok yakınlaştırmıştır. Bu gelişmeler tanıtım ve reklamın önemini çok daha fazla artırmıştır. Grafik Tasarım Programı, hazırladığı çağdaş eğitim programı; teorik ve uygulamaya dayalı, kavramsal düşünme yetisini geliştiren dersler ile öğrencilerini, tasarım ve üretim süreçlerinde bilgisayarı ve interneti yoğun şekilde kullanabilir duruma getirmektedir. Öğrenciler, kavramsal tasarımdan basılı malzeme aşamasına kadar tüm süreci öğrenmektedir.

 

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Akev Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Programı, bilim, teknoloji, sanat ve kültür alanında katılımcı, estetik bakış açısına sahip, çağdaş bir eğitim vermektedir. Öğrenciler, tasarım fikrinden başlayarak basım aşamasına kadar tüm süreci uygulayarak öğrenmektedir. Aynı zamanda programda, dünyayı ve kendi alanındaki gelişmeleri takip eden; grafik tasarım konularında araştırma ve incelemeler yapabilen; çağın getirdiği donanımı etkili bir biçimde kullanabilen tasarımcılar yetiştirme misyon olarak benimsenmiştir.

Vizyonumuz

Doğaya saygılı, tasarım fikirlerini grafik tasarım alanına aktarabilen, kavramsal tasarım anlayışı kazanmış, güzel sanatları bilim ve teknoloji ile destekleyerek özgün tasarımlar yapan tasarımcılar yetiştirmek, programın vizyonunu oluşturmaktadır.

Mezunların Çalışma Alanları

Bu Programdan mezun olanlar; alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi reklâm ajansları, yayıncılık kuruluşları, grafik tasarım atölyeleri, dijital prodüksiyon şirketleri, TV kurumlarının tasarım bölümleri gibi görsel iletişim ile ilgili pek çok alanda çalışabilirler. Belli başlı sektörler ise;

 • Reklamcılık Sektörü
 • Matbaacılık Sektörü
 • Gazete ve Dergiler
 • Yayınevleri
 • TV kanalları
 • Ambalaj Sanayi
 • Web Ortamında Yayın Yapan Kuruluşlar
 • İşletmelerin Reklam ve Pazarlamaya Yönelik Bölümleri

 

İş İmkânları

Grafik Tasarım programından mezun olanlar sektörde tercih ettikleri uygun olanaklara göre grafik uygulama yapan tüm kurumlarda görev alabilirler. Bu anlamda reklam büro ve ajansları, matbaalar, dijital oyun şirketlerinde görsel uygulama kısımlarında, fotoğraf stüdyoları, yayınevleri ve televizyon kanallarındaki görsel uygulama kısımlarında, evden de bağımsız (freelance) grafik tasarımcı olarak çalışabilirler. DGS sınavına girerek grafik tasarım eğitimlerini geçebilecekleri dört yıllık lisans bölümleri ile tamamlayabilirler.

 Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları:

 • Fotoğraf
 • Fotoğraf ve Video
 • Grafik
 • Grafik Tasarım
 • Grafik Tasarımı
 • Görsel İletişim
 • Görsel İletişim Tasarımı
 • Görsel Sanatlar
 • Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
 • İletişim Tasarımı
 • İletişim ve Tasarım

 

Öğrenci Kabulü

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Grafik Tasarım Programı (TYT) puanı ile öğrenci yerleştirmesi yapmaktadır.

Staj

Öğrencilerin altıncı yarıyılda 30 günlük staj eğitimini tamamlamaları gerekmektedir. Bu staj sayesinde öğrenci teorik alanda öğrendiği bilgileri uygulamaya koyabilme yeteneğine kavuşacak, bu sayede sektör-öğrenci yakınlaşması sağlanarak mesleki deneyim kazanmaları ve firmaların mezuniyet sonrası istihdam edilmesi öngörülen personel seçiminde kurumunda staj yapmış öğrencilerle yakınlık sağlanmasından dolayı öğrencilerin mezuniyet sonrasında iş bulmalarında kolaylıklar söz konusu olabilecektir. Sektörde faaliyet gösteren firmaların istihdam ettikleri üniversite mezunlarının piyasayı tanımamalarıyla ilgili şikâyetlerinin ortadan kaldırılması ve mesleki beceriye sahip işgücünün yetiştirilmesi için önemlidir. Staj aşamasına gelen öğrenci sayıları dikkate alınarak okul yönetimi ile yukarıda belirtilen kuruluşların yetkilileri bir araya gelerek; hangi kuruluşa ilgi alanlarına göre hangi öğrencilerin gönderileceği saptanacaktır. Öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için Antalya AKEV Üniversitesi Staj Yönergesi hükümlerine uymaları gerekmektedir. Stajı tamamlanmayan ve onaylanmayan öğrenciye mezuniyet belgesi verilmez.

TYYÇ-TAY

Grafik Tasarım Programı öğrenme çıktıları aşağıdaki gibidir:

Program Öğrenme Çıktıları

 1. Sanat ve tasarım bilgilerini grafik tasarım alanında uygulayabilme.
 2. Sanat ve tasarım problemlerini tanımlama becerisine sahip olabilme.
 3. Grafik tasarım alanında edindiği ileri düzey bilgileri bilinçli bir şekilde kullanabilir ve uygulayabilir.
 4. Temel iletişim, tasarım ve grafik tasarım alanlarına ilişkin ilgili prensipleri tanır.
 5. Grafik tasarımda kullanılan bilgisayar programlarını yeterli düzeyde kullanabilecek bilgiye sahiptir.
 6. Tasarım, uygulama ve baskı aşamalarını tanır.
 7. Grafik tasarım ürünü üretebilecek düzeyde, estetik bakış açısına sahiptir.
 8. Grafik tasarımın yaratım, uygulama ve üretim aşamalarını planlar.
 9. Grafik tasarım ürünü oluşturmada, fikir, taslak, konsept yaratma, uygulama ve baskıya hazırlama süreçlerini bağımsız olarak hazırlar.
 10. Fikir ve sanat eserleri hakkında mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
 11. Yaşam boyu eğitimin önemini kavrama becerisine sahip olabilme.
 12. Yaşam boyu eğitim gerekliliklerinin yerine getirebilme becerisine sahip olabilme.
 13. Çağın sorunlarını takip edebilme becerisine sahip olabilme.
 14. Araştırma, deneyimleme, analiz, değerlendirme ve yorumlayabilme.
 15. Sorun ve gereksinimleri karşılayacak bir ürünü/yapıtı ya da süreci tasarlayabilme.
 16. Disiplinler arası ortak çalışabilme.
 17. Sanat ve tasarım çözümlemelerini toplumsal ve evrensel boyutlarda anlayabilme becerisine sahip olabilme.
 18. Sanat ve tasarım problemlerinin çözümünde gerekli malzemeleri kullanabilme yetkinliğine sahip olabilme.
 19. Sanat ve tasarım problemlerini çözümlerken çevre bilincine sahip olabilme
 20. Tasarım problemlerini çözümlemede kullanılan malzemelerin seçiminde çevreye karşı duyarlı olabilme.

Üst Derece Programlara Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, DGS sınavında aldıkları puanlara göre grafik tasarım, görsel sanatlar, fotoğraf, iletişim tasarımı gibi lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. DGS ile geçilebilecek diğer bölümler hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/DGS/tablo-2_24052017.pdf

Ölçme ve Değerlendirme

 1. Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında kullanılacak olan ara sınav ve dönem sonu sınav notlarının ağırlıkları, derslerin özellikleri de dikkate alınarak ilgili kurullarca Rektörlüğe önerilir. Ayrıca, dersin öğretim elemanı, dönem başında, dersin içeriğini, başarı notunun hesaplanmasına esas olacak her türlü hususu, ilgili kaynakları ve öğrencilere ders saatleri dışında ayıracağı zamanı kapsayan duyuruyu yapar.
 2. Diğer detaylı bilgiler için Antalya AKEV Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne bakınız. (https://www.akev.edu.tr/hakkimizda/kurumsal/yonerge-ve-yonetmelikler)

Eğitim Türü ve Dili

Örgün Eğitim, Türkçe