İnşaat Teknolojisi Programı Hakkında

 

İş hayatı ve günümüzün değişen koşullarına hızla ve kolaylıkla uyum sağlayabilen,

Tüm inşaat alanlarında hem teorik hem de uygulama bazında gerekli bilgi altyapısı ile donatılmış,

Almış olduğu eğitimle, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmak için gerekli önlisans ve sertifikaları alma konusunda önemli avantajlara sahip,

İnşaat alanındaki uzmanlarca mesleki bilgilerle donatılmış,

Kamusal ve akademik hakları yüksekokul mezunları ile eşdeğer hale getirilmiş,

Günümüz gereksinmeleri çerçevesinde ilgili özel ve kamusal kurumlara bilgi ve deneyimleri ile çalışabilecek,

Olayları içsel ve dışsal olarak bütüncül bir bakış açısıyla görüp değerlendirebilen,

Analitik, üretken ve esnek düşünüp, sorunlara çözüm üretebilen,

Yüksek etik değerlere ve sosyal sorumluluğa sahip, çevreye duyarlı, takım çalışmasına uygun ve iletişim becerisi üst düzeyde olan,

Akademik deneyim kazanmış, nitelikli kişiler yetiştirmektir.