Mimari Restorasyon Programı Hakkında

 

 
 
 

Programımızın amacı; restorasyon konusunda eğitim almış, Mimari Restorasyon ve Konservasyon alanında gerekli kavram ve terminolojiyle donanımlı, mesleki bilgi ve beceriye sahip ve alanında gerekli etik ilkeleri özümsemiş, bu sektörde ihtiyaç duyulan, kamu sektöründe ve özel sektörde görev alabilecek nitelikte ara teknik elemanlar yetiştirmek, yetişmiş ara eleman (Restorasyon Teknikeri) ihtiyacını karşılamaktır.