Sosyal Hizmetler Programı Hakkında

 

Sosyal Hizmet; bireylerin, ailelerin ve toplumların yaşadıkları çevre koşullarında, kontrolleri dışında gelişen sorunların önlenmesi ve çözümlenmesini, maddi olan ve maddi olmayan ihtiyaçların karşılanmasını, sosyal refahın ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesini hedefleyen, mücadeleye dayalı dinamik bir meslektir. 

 
 

Sosyal hizmet programından mezun olanlar “Sosyal Hizmet Teknikeri / Sosyal Yardımcı” unvanını almaktadır. Sosyal Yardımcılar kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda istihdam edilebilmektedir. Sosyal Yardımcılar kamu kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36’ıncı maddesinde memur sınıflarında Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfında “Sosyal Hizmet Teknikeri” ünvanı ile istihdam edilmektedir (Devlet Memurları Kanunu). Bu unvan bazı yasa ve yönetmeliklerde farklılık göstermektedir. Sosyal Yardımcılar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Aile ve Sosyal Politikalar İl/İlçe Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri, Kreş ve Gündüz Bakımevleri, Çocuk ve Gençlik Merkezleri, Sevgi Evleri, Aile Danışma Merkezleri, Huzurevleri-Yaşlı Yaşam Evleri, Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Şiddet İzleme ve Önleme Merkezleri, Darülaceze, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları), Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı, Hastaneler-Hasta Hakları birimi, Sosyal Servisler, Çocuk İzleme Merkezleri), Adalet Bakanlığı (Ceza İnfaz Kurumları, Çocuk Mahkemeleri, Aile Mahkemeleri, Denetimli Serbestlik), Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu (Yükseköğrenim Yurtları), Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri (Askeri Hastaneler, Rehabilitasyon Merkezleri, Gazi ve Şehit Yakınları Birimleri) Üniversiteler (Hastaneler, Mediko-Sosyal Merkezler, Sağlık Spor ve Kültür Daire Başkanlıkları), Güneydoğu Anadolu Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP), Yerel Yönetimler, Özel Kurum ve Kuruluşlar, Uluslararası Kuruluşlar ve Sivil Toplum Örgütlerinde istihdam edilmektedir. Sosyal Yardımcıların çalıştıkları özel kuruluşlar arasında huzurevleri, çocuk yuvaları, rehabilitasyon merkezleri ve sivil toplum kuruluşları yer almaktadır. Atamalar KPSS ön lisans grubu içerisinde yapılmaktadır: Mezunlar Devlet Personel Başkanlığı 3384 kodlu Sosyal Hizmetler Ön Lisans Programından mezun olmak ve 3001 kodu ile (Varsa özel şartlara dikkat ederek) personel alımı yapan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu olarak çalışabilir. Bunun yanında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda ara eleman olarak çalışabilirler.