Sosyal Hizmetler Programı Hakkında

 

SOSYAL HİZMETLER PROGRAMI

AKEV Üniversitesi MYO Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Bölümü Sosyal Hizmetler Programında

Alanında birikimli ve yetkin Akademik kadrolar tarafından iki yıllık ön lisans eğitimi verilmektedir.

 

Sosyal Hizmetler insanı; fiziksel (sağlık), psikolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik açılardan, bir bütün olarak ele alan bir meslektir.

Sosyal Hizmetler; “Kişiler ve gruplara, kendileri ile çevreleri arasındaki dengesizlikten doğan sorunların belirlenmesi, çözülmesi ya da etkisiz hale getirilmesi için yardım etmeyi,

Dengesizliğin meydana gelmesini önlemek için kişiler ya da gruplarla çevreleri arasındaki potansiyel dengesizlik alanlarını belirlemeyi,

Tedavi edici ve önleyici tedbirlerle, kişilerin grupların ve toplumların en yüksek gelişme güçlerini aramak, belirlemek ve güçlendirmeyi”.

Kişilerin yaşadıkları çevre koşullarında, kontrolleri dışında gelişen sorunların önlenmesi ve çözümlenmesini, maddi ve maddi olmayan ihtiyaçların karşılanmasını, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve toplumsal refahın yükseltilmesini amaçlayan bir meslektir. 

Sosyal Hizmetler İnsanlara; birey, grup, toplum boyutunda yardım ve destek veren bir meslektir.

İnsanlarla iletişim, destek, yardım, katkı, çevre ve toplumun sahip olduğu kaynaklardan yararlanarak, İnsanların kendi güçlerinin ve kapasitelerinin farkına vararak/kullanarak yaşam ihtiyaçlarını karşılama, kendi kendilerine yetme kapasitesi kazandırmayı amaçlar.

SH İnsan hakları ve sosyal adalet ilkelerini temel alan, sosyal değişimi destekleyen, insanların iyilik durumunun geliştirilmesi için insan ilişkilerinde problem çözmeyi, güçlendirmeyi ve özgürleştirmeyi amaçlayan ve bunun için insan davranışına ve sosyal sistemlere ilişkin teorilerden yararlanarak insanların çevreleriyle etkileşim noktalarına müdahale eden bir meslektir.

SOSYAL HİZMETİN MÜDAHALE ALANLARI

Çocuklar, Gençler, Yaşlılar, Kadınlar, Aile ve aile içi ilişkilerde sorunlar, Engelliler, Yardıma muhtaçlar, Yoksullar, İşsizler, Madde bağımlıları, Göçmenler, sığınmacılar, mülteciler, Suçlular, Hastalığı olanlar, Sosyal hizmetin müdahale alanına girmektedir.

SOSYAL HİZMETLER PROGRAMINDAN MEZUN OLANLAR  

“Sosyal Hizmet Teknikeri / Sosyal Yardımcı” unvanını almaktadır. Sosyal Yardımcılar kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfında “Sosyal Hizmet Teknikeri” unvanı ile istihdam edilmektedir.

Bu unvan bazı yasa ve yönetmeliklerde farklılık göstermektedir. Mezunlar personel alımı yapan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, özel kurum ve kuruluşlarda kadrolu olarak çalışabilmektedir.

İŞ OLANAKLARI

Sosyal Hizmetler Ön Lisans mezunlarının Ülkemizde iş ve çalışma alanları oldukça geniştir, bunlar:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri. Sosyal Hizmet Merkezleri, Kreş ve Gündüz Bakımevleri, Çocuk ve Gençlik Merkezleri, Sevgi Evleri, Çocuk Sığınma Evleri, Aile Danışma Merkezleri, Kadın Sığınma Evleri, Huzurevleri-Yaşlı Yaşam Evleri, Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Şiddet İzleme ve Önleme Merkezleri, Darülaceze vb. yanında Sosyal Güvenlik Kurumu)

Sağlık Bakanlığı; (Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı, Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı, Hastaneler- Hasta Hakları birimi, Sosyal Servisler, Çocuk İzleme Merkezleri, Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek)

Adalet Bakanlığı; (Ceza İnfaz Kurumları, Çocuk Mahkemeleri, Aile Mahkemeleri, Islah Evleri, Denetimli Serbestlik)

Gençlik ve Spor Bakanlığı; (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Yükseköğrenim Yurtları, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

İç İşleri Bakanlığı; (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Çocuk Şubesi Müdürlüğü)

Belediyeler – Yerel Yönetimler; (Yardım ve destek hizmetleri, Kreş ve Bakım hizmetleri, Gençlik Merkezleri,  Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Kadınlara yönelik hizmet birimleri ve dayanışma evleri, Toplum Merkezleri vb.) 

Üniversiteler; (Üniversite Hastaneleri, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Mediko-Sosyal Merkezi)

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Sendikalar, Sivil Toplum örgütleri ve Gönüllü kuruluşlar, Yeşilay, Uluslararası Kuruluşlar ve Sivil Toplum Örgütleri, Özel Kreş ve gündüz bakımevleri, Özel Huzurevleri – Bakım Merkezleri, Özel Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Özel Hastaneler, Özel Eğitim Kuruluşları.

 

STAJ

1.Yarıyıl sonunda Sosyal Hizmet kurum ve Kuruluşlarında toplam 30 iş günü olmak üzere gerçekleştirilir.