Yat Kaptanlığı Programı Hakkında

blog_img1

Denizcilik Gücünün temel başlangıç noktasını oluşturan ve ülkemize ciddi döviz girdisi sağlayan yat turizminde, dünyanın en güzel koylarındaki Mavi Turlarda, gençlerimizin Yat Kaptanı olarak yerlerini almasına, denizciliğe nitelikli insan gücü sağlayan, bu alanda ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip eden, teorik ve uygulamalı bilgilerle öğrencilerin analitik karar almalarına katkı sağlayan geleceğe yönelik bir programdır. Programın amacı, denizlerdeki hak ve menfaatlerimizi koruyacak; denizcilik gücünün artırılmasına katkı sağlayacak; denizcilik kültürüne sahip bilgili-egitimli, gerek Türkiye’de gerekse uluslararası denizcilik alanlarında görev yapabilecek Yat Kaptanları yetiştirmektir.