Antalya Akev Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

Misyonumuz

 Antalya AKEV Üniversitesi öğrenci ve mezunlarına; profesyonel hayat ile ilgili destek vererek tercih edilirliklerini artırmak, doğru ve kolay kariyer planı yapmalarını sağlamak ve kariyer planlarını hayata geçirebilmek için ihtiyaç duyacakları desteği vermek, mezun olduktan sonra da ilişkileri güçlendirecek ortamlar oluşturmak.

 Öğrenci ve mezunlarımızın iş dünyası ile kendi networklerini, staj ve iş olanaklarını artırmaları için bir köprü olmaktır.*

Vizyonumuz

Türkiye geneli ve ilgili coğrafyalarda en üst düzeyde kilit paydaş iş birlikleri oluşturarak öğrenciler ve mezunlar için kaliteli, yenilikçi kariyer rehberliği hizmetleri sağlayan lider bir merkez olmaktır.*

Görev ve Sorumluluklarımız

  • Öğrenciler ve mezunlar için Kariyer Merkezi hizmetlerinin kapsamını genişletmek, öğrenciler ve mezunların bu hizmete erişimini sağlamak
  • Yeni iş fikirleri, girişimcilik ve iş hayatları ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak, farkındalık bilincini geliştirmek
  • Danışmanlık ve bilgilendirme hizmetlerini özel ve kamu sektörleri ile koordinasyon halinde vermek
  • Öğrenci ve mezunların kariyer hedeflerini eğitim, yetenek ve ilgi alanlarına uygun, iş gücü piyasalarının ihtiyaçlarının farkında olarak planlamalarına yardımcı olmak, söz konusu hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyacakları yetkinlikleri geliştirmelerine yönelik gereken profesyonel desteği vermek
  • Kariyer Merkezi hizmetlerinin kalitesini arttırmak
  • Üniversite, işverenler, İŞKUR ve diğer iç veya dış paydaşlar arasında yeni iş birlikleri kurmak ve mevcut iş birliklerini güçlendirmek
  • Kariyer Merkezini ve öğrencilere sundukları olanakları bilinir ve görünür hale getirmek
  • Kariyer Merkezinin kurumsallaştırılmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak