15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü

15 TEMMUZ DEMOKRASİ ZAFERİ

İnsanlık tarihi boyunca farklı yönetim biçimlerinin hayata geçirildiği görülmektedir. Egemenlik ve bunun kullanımı ise her zaman önemini korumuştur. Bir kişiden, bir küçük gruba ve sonunda halkın egemenliğine uzanan süreç hep sancılı olmuştur. İnsanın oluşturduğu yönetim biçimlerinden “Demokrasi” insanlık değerlerine en uygun olanıdır.

Demokrasi sadece bir yönetim anlayışı değil aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Bu nedenle; demokrasiyi savunmanın yanı sıra, onu içselleştirmek ve bir yaşam felsefesine dönüştürmek gerekir.

Türkler, günümüz demokrasi anlayışının temel ilkeleri olan adalet, liyakat ve hoşgörüyü yönetimde kullanagelmişlerdir.

Türk demokrasi hayatının başlangıcı 19. Yüzyılın başlarına kadar uzanır. Özellikle 19. Yüzyılın sonlarında biçimlenmeye başlar.

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Cumhuriyeti, demokrasi ile güçlendirme çabası içinde olmuşlardır. Bu çabalarla 1946 da çok partili hayata geçiş sağlanmış, bunun sonucunda yapılan seçimler sayesinde halk, egemenliğini daha etkili kullanmaya başlamıştır.

 Ancak; zaman zaman egemenliği kullanma halkın elinden alınmış ve kesintiye uğramıştır. 27 Mayıs 1960,  12 Mart 1971, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997 bu kesintilere örnek oluşturmaktadır.

15 Temmuz 2016 tarihinde Türk demokrasisini katletmek isteyen hainler bir darbe girişiminde bulunmuşlardır. Ancak, dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Türk halkı demokrasiye sahip çıkmış ve onu ortadan kaldırmak isteyen dış güçlerin organize ettiği bu hainlere gerekli dersi vermiştir.

Bu hainlere karşı verilen mücadelede Demokrasi kahramanı 251 yurttaşımız şehit olmuş, 2194 yurttaşımız ise yaralanmış ve gazi olmuştur.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, Gazilerimize uzun ve sağlıklı bir ömür dileriz.

 Bu mücadelenin önderliğini yapan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve mücadeleyi destekleyen tüm siyasilerimize ve halkımıza saygılarımızı sunmak bir demokrasi görevidir.

Antalya AKEV Üniversite