2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu Hakkında Bilgilendirme

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu Hakkında Bilgilendirme

Değerli Öğrenciler;

01/07/2020 tarih, 2020/13 no.lu senato kararı gereği 2019-2020 Eğitim Öğretim Döneminde yaz okulu uygulaması yapılmayacaktır. Önemle duyurulur.

Rektörlük