2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi Pandemi Sürecindeki Eğitim Modelimiz

Antalya AKEV Üniversitesi Senatosu’nun 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi öğretim süreci ile ilgili olarak 18 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında:

Tüm ön lisans ve lisans programlarında,

  • Teorik derslerin yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleri ile çevrimiçi ortamda eş zamanlı olarak yapılmasına,

 

  • Uygulama ve laboratuvar derslerinin mümkün olan bölümlerinin uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi yapılmasına, mümkün olmayan durumlarda ise yarıyıl sonuna doğru veya yarıyıl sonunda veya bahar yarıyılında kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak küçük gruplar halinde dönüşümlü olarak yüz yüze yapılmasına; Bahar Döneminde de yapılmaması durumunda bu dersler için Yaz Döneminde yoğunlaştırılmış yüz yüze program uygulanmasına,

 

  • Pandeminin seyrine göre öğretim yönteminde (yüz yüze, uzaktan) değişiklik yapılabilmesine karar verilmiştir.

 

 Saygılarımızla,

 Antalya AKEV Üniversitesi