Korona Virüs Salgın Tedbirleri Çerçevesinde Akademik ve İdari Personelimizin Çalışma Durumları

Akademik ve İdari Personelimizin Çalışma Durumları
 
Ülkemizde yaşanan Korona Virüs salgın tedbirleri çerçevesinde, 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 3 hafta eğitim-öğretime öğrencilerimiz için ara verilmiştir.
Akademik ve İdari personellerimiz için, 16-22 Mart 2020 tarihleri arasında  Üniversitenin  işleyişinin aksamaması için  acil işleri olan birimlerimizin Üniversiteye gelerek, mücbir sebebi olmayan akademisyen ve idari personelin  evden veya gerektiğinde Üniversiteye gelerek işlerini tamamlaması, iş akışının devamının kesintisiz sağlanması hususuna  hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir.
 
Görülen lüzum üzerine, gerektiğinde tüm  personel de her an görevlerinin başına çağırılabilecektir.
 
Bu süreçte toplu taşıma ve yemekhane hizmeti verilemeyecek olup, bu  kararın, tedbir amaçlı olduğunu belirterek, Sağlık Bakanlığının belirlediği önlemlere  titizlikle uyulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 
Prof.Dr.Kamile PERÇİN AKGÜL
Rektör
 
Not. Tüm İdari Birimlerimizde  en az 1 kişinin nöbetleşe görevli olması, akademik birimlerimizin çalışma durumunu da Fakültelerde Dekan  ve Meslek Yüksekokulu Müdürü tarafından planlanarak iş durumunun aksatılmamasına önem gösterilmelidir.