Üniversitemiz Senatosunun Uzaktan Eğitim Süreciyle İlgili Aldığı Karar

DEĞERLİ ÖĞRENCİLERİMİZ;
 
Üniversitemiz Senatosunun Uzaktan Eğitim süreciyle ilgili aldığı karar doğrultusunda;

Ön Lisans ve Lisans düzeyinde;

1) Ara sınavların dijital ders ortamında yapılmasına, finallerin yüz yüze yapılma imkanı olması halinde yaz ayına bırakılmasına,
2) Ara sınavların, 4 Mayıs 2020-10 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılmasına,
3) Mazeret sınavlarının 18 Mayıs 2020-23 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılmasına,
4) Ara sınavların yapılış yönteminin (online test /ödev/ sözlü ders) öğretim elemanları tarafından öğrencilerin şartları ve beklentileri dikkate alınarak belirlenmesine,
5) Ara sınav tarihlerinde, yüz yüze eğitimde olduğu gibi derslere ara verilmesine,
6) Sadece 2019-2020 Bahar yarıyılında, Uzaktan Eğitim kapsamında verilecek derslere ilişkin vize ve final not ağırlıklarının belirlenmesi, dersin niteliği ve işleyişi gözönünde bulunduracak şekilde dersi veren öğretim eleman tarafından belirlenmesine,
7) Ön lisans ve lisans dijital eğitim derslerinin 12 Haziran 2020 tarihinde bitirilmesine karar verilmiştir.

Tüm öğrencilerimizin bilgilerine sunar, sınav süreçlerinde başarılar dilerim. 

Prof. Dr. Kamile PERÇİN AKGÜL
Rektör