course_img_big
10 Mayıs 2018 11 Mayıs 2018
09:00 19:00

Gelenekselden Dijitale Uluslararası Medya Araştırmaları Sempozyumu

Gelenekselden Dijitale Uluslararası Medya Araştırmaları Sempozyumu

Bu sempozyum, medyayı geleneksel ve dijital yapısı ekseninde ve çok boyutlu yaklaşımlarla ele almayı sağlayacak akademik bir ortamın oluşturulmasını amaçlamaktadır. Bu amaçla aşağıda verilen başlıklar geleneksel ve dijital medya araçları açısından değerlendirilebilecektir.