Senato Üyelerimiz

AKEV ÜNİVERSİTESİ SENATO ÜYELERİ

Prof. Dr. Kamile PERÇİN AKGÜL          

Rektör

Prof. Dr. Kerim ÇETİNKAYA             

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Abdullah KUZU      

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  Dekanı

Prof. Dr. Kamile PERÇİN AKGÜL     

Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan V. 

Prof. Dr. Hüseyin BAL                       

İnsani Bilimler Fakültesi Dekanı

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep TÜRKCAN

MYO Müdür V.

Dr. Öğr. Üyesi Özkan YILMAZ      

Senatör, İİBF Temsilcisi  

Dr. Öğr. Üyesi Aslı ARSLAN KULCAN

Senatör, Sanat ve Tas.Fak. Temsilcisi 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞEREN

Senatör, İnsani Bil.Fak. Temsilcisi 

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ŞEN 

Fen Bil.Enst.Md.V.

Dr. Öğr. Üyesi Pelin ÜGÜMÜ  AKTAŞ

Sosyal Bil.Enst.Md. V.

Derya ÖZÜNAL

Genel Sekreter / Raportör