Yönetim Kurulu Üyelerimiz

AKEV ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU 

Prof. Dr. Kamile PERÇİN AKGÜL          

Rektör

Prof. Dr. Mahmut DEMİRBAŞ                 

Rektör Yrd.

 Prof. Dr. Mahmut DEMİRBAŞ   

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  Dekan. V.

Prof. Dr. Kamile PERÇİN AKGÜL  

Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan V. 

Prof. Dr. Hüseyin BAL                       

İnsani Bilimler Fakültesi Dekan V. 

Serpil Gül PAÇAL

Genel Sekreter V. / Raportör