AKTS-ECTS

blog_img1

AKTS Kredi Sistemi

Antalya AKEV  Üniversitesi’nde programlarda yer alan derslerin AKTS kredileri Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı dikkate alınarak öğrenci iş yüküne dayalı olarak belirlenmiştir.

Öğrenci iş yükünün belirlenmesinde ise öğrencinin ilgili dersi başarıyla tamamlayabilmesi için ders kapsamında gerekli olan teorik ve uygulama ders saati, öğrencinin sınıf dışında yaptığı çalışmalar, ödevler ve sınavlar dikkate alınmıştır. Ayrıca her bir derse ait iş yükü belirlemede öğrenci görüşlerine dayalı çalışmalar yapılmış olup, yenilenen eğitim öğretim planlarındaki her bir dersin AKTS kredisinin belirlenmesinde temel olan öğrenci iş yükü tespitinde de öğrencilerin görüşleri alınmaktadır.

 Antalya AKEV  Üniversitesi Eğitim Öğretim planları :

Yarı yıl bazında 30 AKTS
 Yıl bazında ise 60 AKTS olacak şekilde;

Ön lisans programları 120 AKTS
Lisans programları 240 AKTS

 

Antalya AKEV  Üniversitesi’ nde 1 AKTS kredisi 30 saate karşılık geldiğinden,  bir akademik yıldaki öğrenci iş yükü ise 1800 saat olarak belirlenmiştir.

 

FAKÜLTELER

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ders Programı İçin Tıklayınız

Radyo Sinema ve Televizyon Ders Programı İçin Tıklayınız

İletişim Tasarımı Ders Programı İçin Tıklayınız

İnsani Bilimler Fakültesi

Sosyoloji Bölümü Ders Programı İçin Tıklayınız

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü Ders Programı İçin Tıklayınız

 

Meslek Yüksekokulu

Bankacılık ve Sigortacılık Ders Programı İçin Tıklayınız

Adalet Ders Programı İçin Tıklayınız

Mimari Restorasyon Ders Programı İçin Tıklayınız

Sosyal Hizmetler Ders Programı İçin Tıklayınız

Grafik Tasarım Ders Programı İçin Tıklayınız

İnşaat Teknolojisi Ders Programı İçin Tıklıyınız